Poems in Ndebele by:


Gudugwe Mlilo - Zimbabwe
WE WILL FIGHT THE WAR (Sizoyilwa)
THE CALVES ARE EVERYWHERE (Ahelile amankonyana)

Ndebele Praise Poetry - Zimbabwe
THE PRAISES OF LOBENGULA SON OF MZILIKAZI SON OF MATSHOBANA (Izibongo Zika Lobengula KaMzilikazi KaMatshobana)
THE PRAISES OF MZILIKAZI, THE SON OF MATSHOBANA (Izibongo ZikaMzilikazi KaMatshobana)

Eventhough Ndlovu - Zimbabwe
WE COME FROM AFAR (Sivela kude)

Dion Nkomo - Zimbabwe
ROBBERS (Abaphangi)
MY CITIZENRY (Ubuzwe bami)
DAWN OF CIVILIZATION (Ilanga lempucuko)

Albert Nyathi - Zimbabwe
GOSSIP (NOZINDABA)
WHERE IS KING MZILIKAZI? (IPHI INKOSI U MZILIKAZI)
WHAT HAS GONE WRONG? (Kutheni)

Tsotso magazine - Zimbabwe
LIZE LIFIKE (Lize Lifike)
NOMBEKO (NOMBEKO)
MTHAKATHI WEZIGODO (Mthakathi Wezigodo)
UTHANDO (UTHANDO)

Jerry Zondo - Zimbabwe
"WE CANNOT PULL DOWN OUR SHACKS" ("Asingeke siyidilize imikhukhu yethu")
FROM ... TO ... (Kusukela ... kusiya ...)
THE SEARCH: 1997 (Isicwaningo; ngo1977)
• recently added
• original language
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
• English translations
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
• Dutch translations
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Subscribe to the newsletter

follow us on facebook follow us on twitter Follow us (international)  

follow us on facebook follow us on twitter Follow us (Dutch)