JURYSAMENSTELLING

Kees 't Hart (juryvoorzitter) is schrijver, dichter en criticus. In 1988 debuteerde hij met de verhalenbundel Vitrines. Hij publiceerde tien romans. De Revue (1999) en Teatro Olimpico (2014) stonden op de shortlist van de Libris Literatuurprijs, Ter Navolging (2004) op de shortlist van de AKO Literatuurprijs. De dichtbundel Kinderen die leren lezen (1999) kreeg in 2000 de Ida Gerhardt Poëzieprijs. In 2008 verscheen de dichtbundel Ik weet nu alles weer. Hij schrijft sinds 1994 recensies en beschouwingen over literatuur voor De Groene Amsterdammer.

Jan Gielkens was tot eind 2014 op het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Den Haag een van de verantwoordelijken voor het project Willem Frederik Hermans, Volledige Werken. Na zijn studie Duitse Taal- en Letterkunde in Utrecht werkte hij van 1978 tot 2000 op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. In 1998 promoveerde hij in Bremen (Duitsland) op een proefschrift over Karl Marx en zijn Nederlandse verwanten. Sinds eind jaren zeventig is hij ook literair vertaler uit het Duits, onder andere van 13 boeken (waaronder een ruime keuze uit de poëzie) van Nobelprijswinnaar Günter Grass. In 1984 stelde hij samen met Ton Naaijkens de Spiegel van de Duitse poëzie samen. Behalve de bezorger van een aantal historische en literaire wetenschappelijke edities is hij de auteur van artikelen over textual scholarship, boekwetenschap en vertaal- en receptiegeschiedenis.

Kris Humbeeck is hoogleraar Moderne Nederlandstalige letterkunde aan de Universiteit Antwerpen, codirecteur van het Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden (ISLN) en directeur van het L.P. Booncentrum. Hij promoveerde in 1991 op het proefschrift De komst van de trein in de Nederlandse literatuur en publiceerde behalve over het deconstructivisme over diverse Nederlandse en Vlaamse auteurs van na 1789, waaronder Nicolaas Beets, Conrad Busken Huet, Hugo Claus en Louis Paul Boon. Humbeeck was curator van drie grote Boontentoonstellingen en is sinds 2005 hoofdredacteur van L.P. Boons Verzameld werk. In 2013 werd hij lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Hester Knibbe is dichter. Ze debuteerde in 1982 met Tussen gebaren en woorden en schreef sindsdien 11 bundels. Voor haar bundel Antidood ontving ze de Herman Gorterprijs 2000 en Archaïsch de dieren werd bekroond met de VSB Poëzieprijs 2015. Ook ontving ze twee oeuvreprijzen: de Anna Blaman Prijs in 2001 en de A. Roland Holst-Penning in 2009. Haar gedichten verschenen in literaire tijdschriften als De Gids, De Revisor en Tirade, en zijn in verschillende landen vertaald uitgebracht. Sinds 2015 is ze stadsdichter van Rotterdam.

Marrigje Paijmans is promovenda aan de Universiteit van Amsterdam. Ze rondt op dit moment haar proefschrift Dichter bij de waarheid af, over het dichterschap van Joost van den Vondel in relatie tot politieke en culturele processen in de zeventiende-eeuwse Republiek. Daarbij maakt ze gebruik van Michel Foucaults werk over parrhesia (vrijmoedig spreken). Hiervoor heeft ze vijf jaar gewerkt als redacteur voor Boom Uitgevers Amsterdam. Ze is afgestudeerd in de Nederlandse letterkunde en de filosofie (2009), maar heeft ook een kunstopleiding gevolgd in Florence (2000). Tijdens haar studies is ze als programmeur werkzaam geweest bij Poëziestichting Perdu in Amsterdam, waarbij haar belangstelling uitging naar kruisbestuivingen van poëzie, kunst en filosofie.

 

VSB POËZIEPRIJS 2016
• All editions
• All activities
 

Subscribe to the newsletter

follow us on facebook follow us on twitter Follow us (international)  

follow us on facebook follow us on twitter Follow us (Dutch)  

Poetry International brings you the best poetry worldwide, online, via the stage or on the street. Support us. Become a Friend.

Poetry Shop