previous | next
 
 
 

LELO LIHLO LETHU
Kuzobe kuyilihlo elifunayo
Eliyobe libona ububanzi bethu
Bona bungezintaba ezimangelengele
Bona bungezimpophoma ezidilika zilandelana
Bona bungamahlathi ahlobise ngamahlamvu
Sengishaya phansi ngenduku yami yenganekwane
Sekuvela imithombo kuvela abantu
Kuvela bona abalandikazi bezindaba
the third eye
You will know it is the age of the third eye
That travels the expanse of purple panoramas
Measured in infinite masts of mountains spewing
Cascading ribbons of thundering waterfalls
That splash alluring forests with leaves in ochre red
Behold, my hand prods the earth with the rod of stories
As water gushes from below
As a nation arises from reeds
And creation mythmakers float in fabled vessels