This text is only available in Dutch
 

 

Stichting Poetry International heeft de culturele ANBI-status. Voor schenkingen aan de stichting geldt een verhoogde belastingaftrek.

ANBI gegevens

Statutaire naam:  Stichting Poetry International
RSIN: 007194171

Contactgegevens en bezoekadres
Mauritsweg 35
3012  JT  Rotterdam

[email protected]
www.poetry.nl

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het vergroten van de belangstelling voor de levende literatuur in het algemeen en van de poëzie in het bijzonder. De doelstelling, de verbreiding van literatuur en van het poëtische woord, tracht zij te bereiken door een intensieve samenwerking op internationaal niveau; door alle lagen van de bevolking te confronteren met de hedendaagse literatuur en de dichtkunst; door samenwerking met instituten op het gebied van onderwijs, educatie en dergelijke.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden. De bestuurders krijgen geen beloning doch wel een vergoeding per declaratie  voor gemaakte kosten.

Siebe Weide  Voorzitter
Nicole Grootveld  Secretaris / penningmeester
Anne Schroën  Algemeen bestuurslid
Martin de Haan  Algemeen bestuurslid
Hans Bousie  Algemeen bestuurslid

  ANBI gegevens
 
  Cultuurplan Poetry International 2013-2016
 
  Jaarrekening Poetry International 2014
 
  Jaarverslag 2015
 
 
 
 

Subscribe to the newsletter

follow us on facebook follow us on twitter Follow us (international)  

follow us on facebook follow us on twitter Follow us (Dutch)  

Poetry International brings you the best poetry worldwide, online, via the stage or on the street. Support us. Become a Friend.

Poetry Shop