Miroslav Holub
(Czechoslovakia, 1923–1998)   
This text is only available in Dutch
 
 
 
Miroslav Holub

Miroslav Holub (1923-1998) was dichter, prozaïst, essayist en immunoloog, en behoort tot de grote dichters uit Oost- en Midden-Europa van de tweede helft van de vorige eeuw. Evenals Zbigniew Herbert en Vasko Popa werd hij veelvuldig uitgenodigd voor festivals in Rotterdam, Londen en elders, al kon hij vanwege het communistische regime slechts een enkele keer, onder valse voorwendselen, zijn land uit. Holub was verbonden aan het Instituut voor Klinische Experimentele Geneeskunde in Praag. Na de val van de Muur en de Fluwelen Revolutie in voormalig Tsjecho-Slowakije maakte hij deel uit van de Advisory Board van Poetry International Rotterdam. Die functie bekleedde hij van 1991 tot aan zijn dood. Zijn werk is in meer dan dertig talen vertaald.

Jana Beranová vertaalde een ruime selectie uit het magistrale oeuvre van Holub, getiteld De geboorte van Sisyphus (De Arbeiderspers, 2008). Daarmee krijgt de Nederlandse lezer, tien jaar na zijn dood en vijftig jaar na zijn debuut, eindelijk gelegenheid om uitgebreid kennis te maken met het werk van deze uitzonderlijke dichter.

Tussen 1974 en 1996 was Miroslav Holub meerdere malen  te gast op het Poetry International festival in Rotterdam, waarvan hiernaast opnamen te horen zijn.

Lees meer over Miroslav Holub op Wikipedia.

© Poetry International

 
    Subscribe to the newsletter

    follow us on facebook follow us on twitter Follow us (international)  

    follow us on facebook follow us on twitter Follow us (Dutch)