previous | next
 
 
 

De Oude Man
Een oud man in de straat
zijn klein verhaal aan de oude vrouw
het is niets het klinkt als een ijl treurspel
zijn stem is wit
zij gelijkt een mes dat zo lang werd aangewet
tot het staal dun werd
Gelijk een voorwerp buiten hem hangt deze stem
boven de lange zwarte jas
De oude magere man in zijn zwarte jas
gelijkt een zwarte plant
Ziet gij dit snokt de angst door uw mond
het eerste smaken van een narkose
THE OLD MAN
An old man in the street
his simple tale to the old woman
it's nothing it sounds like a tenuous tragedy
his voice is white
it resembles a knife that's been whetted for so long
the steel has worn thin
This voice hangs outside him like an object
above his long black coat
The lean old man in his black coat
is like a black plant
At the sight fear rasps through your mouth
the first taste of a narcosis