previous | next
 
 
 

Tett inn i det blinde, ditt auge
den kvite veggen
ei sorg og den rennande veggen
under dei kvite fingrane, under over
ditt auge

du og det kvite
du trur det er der ikkje, men
i det blå suget imellom
Close to the blindness, your eye
the white wall
a sorrow and the flowing wall
under the white fingers, under over
your eye

you and the whiteness
you think it is not there, but
in the blue suction between