previous | next
 
 
 

HÅLVAL
Valar vill vatten
hålrum i vatten
lättnad i fettnad
rymmen i späck
HOLE WHALE
Whales want water
hollow in water
lightness in fatness
flight in blubber