vorige | volgende
 
 
 

NEON
Neonlicht, hoe het vaak knipperen gaat
als ik mijn nietigheid besef. Toeval weliswaar, maar

denkend aan mijn kosmische petieterigheid
zag (deed) ik pinken reeds: een spiegelkast-tl-buis, de T van Bar

Tamar, de hoed van Tío Pepe -
lichtreclames. En dat het stukspringen van een lantaarnlamp voor een raam

al kan veroorzaken een minuscuul verschrikken, verliggen
tijdens de daad, waardoor een andere zaadcel dan die ene waaruit wij –

het had gehaald. Lantaarnonderhoud – geschiede het
met blinde willekeur steeds – is dus een ethisch zéér

beladen zaak.
NEON
Neon light, how it often starts flickering
when I’m aware of my futility. Coincidence, it’s true, but

thinking of my cosmic tininess
I already saw (made) them blink: a mirror-fronted wardrobe’s neon tube, the T

of Bar Tamar, the hat of Tio Pepe
advertisements. And that the popping of a lamp bulb in a window

can already cause minute alarm, shift
during the deed, so that a different sperm cell than the one from which we –

had made it. So lamp maintenance – may it
always be done with blind arbitrariness – is ethically a highly

charged business.