vorige | volgende
 
 
 

Engels | Nederlands

Nach den gelben
blüten fragtest du noch
diesen kleinen büscheln die
wie aus versehen zweimal
blühen alljährlich
duftlos und halb im wilden
dem galt dein augenmerk ist es
ist es schon wieder so weit
wie weit daß die gelben
büschel blühen widerborstiges
gesträuch am ufer und anderen
grenzen gelbe wiederbringer
doppelzähler der lenze einen stab
vom mandelbaum seh ich
scherztest du am wasser
im schönwort september du hobst
noch die hand um zu sagen
wie sie wohl blühen im mai.
Naar de gele
bloesems vroeg jij nog
deze kleine trossen die
als bij vergissing twee keer
bloeien elk jaar
geurloos en half in het wild
dat trok je aandacht is het
is het alweer zo ver
hoe ver dat de gele
trossen bloeien weerbarstig
gewas aan de oever en andere
grenzen gele wederbrengers
dubbelteller van lentes een staf
van de amandelboom zie ik
schertste jij bij het water
in mooiwoord september jij stak
je hand nog op om te zeggen
hoe zouden ze bloeien in mei.