Video

English translation | Video

RUIMTEROES
De serene lucht, een en al ademlucht.
Je voelt je – opgelucht – ál abstracter worden,
een vrijzwevende doorluchtige geest,
                                                                   bevrijd
Van beeldgedachten en lichtdromen,
                                                                   zelfs
zonder het minste besef van afwezigheden.

          Ruimte als lichte roes.
 
          Ergens een licht vermoeden?

Ergens, oneindig ver weg,
                                                een even opflikkerend
en snel vervluchtigend ik-vermoeden?

          Ruimte als lichte roes,
          de roes van een grensloze open ruimte.
SPACE GLOW
The serene air, entirely air breath.
You feel – relieved – ever more abstract,
a free-floating illustrious spirit,
                                                                        freed
From image thoughts and light dreams,
                                                                        even
without the slightest awareness of absences.
 
                  Space as a slight glow.
 
                  Somehow a  slight suspicion?
 
Somewhere, endlessly far away,
                                                      a briefly flaring up
and rapidly vanishing I-suspicion?
 
                  Space as a slight glow,
                  the glow of a limitless open space.