previous | next
 
 
 

Dei gamle grekarane trudde steinen fall mot jorda
fordi den høyrde til der

Vi trur på gravitasjonen. Men vi syns
oppfatninga til grekarane var mye meir poetisk
The ancient Greeks believed a stone fell to the ground
because it belonged there

We believe in gravity. But we feel
that the Greeks’ idea is much more poetic