previous | next
 
 
 

Now you see me, now you don’t
(To dikt etter ei utstillling av Per Maning i Museet for samtidskunst hausten 2002)
Utan tittel, 1

Bavianen Maggie tél fingrane sine
Om igjen og om igjen
Ho kjem visst til fire
Blikket hennar søker tilskodaren
Forsiktig? Fortvila?
Det er noe ved denne abstraksjonen
som ikkje vil bli konkret


Utan tittel, 2

Mannsansiktet er nesten berre hud
hud, hudporer og hud
Munnen snakkar og snakkar, utan
ein lyd. Smiler, smiler. Plutseleg
blir vi urolege over noe vi
ikkje høyrer
Now you see me, now you don’t
(Two poems based on an exihibition by Per Maning in the Oslo Museum of Contemporary Art, Autumn 2002)
Untitled, 1

The baboon Maggie is counting her fingers
Again and again
She seems to arrive at four
Her glance seeks her audience
Tentatively? Desperately?
There is something about this abstraction
that will not become concrete


Untitled, 2

The man’s face is almost entirely skin
skin, pores in the skin, and skin
The mouth is speaking and speaking, without
a sound. Smiling, smiling. Suddenly
we become anxious about something we
cannot hear