vorige | volgende
 
 
 

Engels | Nederlands


EEN LOFLIED VOOR DE FANTASIEAUTORITEITEN
Een loflied voor de fantasieautoriteiten die mij persoonlijk in de dromen aan kruisverhoren onderwerpen.
Een loflied voor de fantasieautoriteiten en douaneambtenaren met vlammend vuur en kaarsen in de hand.
Een loflied voor de fantasieautoriteit en douaneambtenaren, voor het hele team, dat mij
Naakt en bloot, in gips gehuld, uit bed trok.
Nu trekken ze de rits voorzichtig open.

Ze innen het quotum. Ze vullen steeds meer grote zakken met zand,
Met een gerechtelijk sloopbevel in de hand. Ze voeren oorlog tegen mij persoonlijk om
De vrijheid. Ja, uw gestolen fantasieën waren in het jaar zo en zoveel staatseigendom,
Terwijl de nu benoemde ambtenaren slechts afgezanten zijn van de slaap.

Maar afgezanten van een ideaal! Van een idee! Diepdenkende afgezanten, van rede en verstand
En wijsheid, afgezanten van toewijding, afgezanten van toewijding
En belangeloosheid en inzet, afgezanten van een groot land, een land in verwachting!!

O, een loflied voor de dierbare autoriteiten die mij aan een hele reeks aanhoudingen onderwerpen,
Die mij binnen de dromen aan interne kruisverhoren onderwerpen. O, een loflied voor de autoriteiten
Van de fantasie en tientallen douaneambtenaren met bidkaarsen en vlammend vuur in de hand. Een vurig
Loflied dat nu door mij uit alle macht gezongen wordt, voor de dierbare autoriteiten van de fantasie, voor
Het hele team, het hele team dat mij vandaag naakt en bloot, in gips gehuld, uit bed trok.
Nu trekken ze de rits voorzichtig open.

Er is al tegen mij persoonlijk een sloopbevel uitgevaardigd,
Met alle handelingen die de werkelijkheid vereist,
De praktische kant dus. Daarop vorderen die
Ambtenaren belastingen en heffingen in, en ze lezen je de les, het quotum
Moet ingevorderd. Alstublieft, formulieren, papieren en hier geheime gegevens
Van vergunninghouder door zijn gevolmachtigde eigenhandig op de achterkant getekend.
En de voorhoede die de droom met een enkele schop intrapt.

Het is een loflied voor de autoriteiten, voor de politie, voor de rechtbank. Het is een loflied over
Misdrijven, over verhoren en een gevluchte gevangene. Het is een teder loflied, een keurig netjes
Opgedragen lid, het is een loflied dat opgedragen is aan de dierbare autoriteiten van de fantasie,
Die mij in de dromen aan interne kruisverhoren onderwerpen.

Het is een loflied dat opgedragen is aan mijn autoriteiten en aan de tientallen douaneambtenaren, aan eenieder die zich mede ingespannen heeft voor de inval. Te weten de al genoemde tientallen douaneambtenaren met kleine klokjes, brandende kaarsjes en vlammend vuur in de hand. Het is een loflied over autoriteiten en over een spannende fantasie. Het is een enthousiast loflied, het is een loflied dat nu druppel voor druppel leegbloedt, met groot verdriet, bij het afsnijdingsritueel.

Het is een loflied over autoriteiten en tientallen douaneambtenaren – tientallen, misschien wel honderden, hoe het ook zij, over alle teamleden, het hele toegewijde team dat me voorzichtig uit bed trok. Nu ik opsta, naakt, in gips gehuld, nu, op het balkon aan het plein, trekken ze uiterst voorzichtig de rits open.

We hebben al een noodsignaal doen uitgaan, betreffende de ingezette troepen.
Geheime gegevens worden vannacht in mijn droom gedropt als
Sneeuwvlokken. Op een droge fantasie.