previous | next
 
 
 

Tafels
Tafels, soms wenste ik dat ze massaal plots
omgedraaid en dat je net als ik dan dacht aan op hun rug gevallen

paarden, aan zo exact hetzelfde dat
die gedachte als een pompje

onderhuids waar we maar op te duwen hebben, zoveel exclusiever dan
met vingers elkaar – Ik wil je aanraken die avond dat het sneeuwde

vorig jaar: onmogelijk
en mogelijk grenzen soms zo dicht aan mekaar, dat het slechts

kwestie schijnt van even opnieuw
onderhandelen.
Tables
Tables, sometimes I wish
masses of them would suddenly be turned
upside down and that you, just like me, had thought of horses

fallen on their backs, a thought so identical
it was like a tiny pump beneath the skin which we

needed only to push, so much more exclusive
than a touch of fingers – I want to touch you that evening it

snowed last year: impossible
and possible are sometimes so adjacent, that it seems

merely a matter of some re-
negotiating.