previous | next
 
 
 

DIE HUISVROU
antie Doris was ’n tipiese tannie
soggens het sy haar kinders by die skool kom afsien
met ’n pienk check overall en groen rollers in haar hare
het sy heeldag huis skoongemaak, wasgoed gewas en kos gekook
sy was ’n huisvrou
eendag in Junie het dit vreeslik gereën
maar antie Doris het wasgoed opgehang, vensters gewas
en haar stoepplante water gegee
later het ’n polisievan en twee van Tygerberg se lykhuisbussies
voor haar huis gestop
drie bodybags is op stretchers uitgestoot
een grote en twee kleintjies
antie Doris het vir die eerste keer in jare
’n blomrok aangehad met haar hare wat in lang los krulle
oor haar skouers hang
sy is gehandcuff en het agter in die polisievan geklim
sy’t vir ons nosey bystanders gesê dat ons maar kan kyk
haar huis is skoon
THE HOUSEWIFE
auntie Doris was a typical housewife
dropping her kids off at school every morning
dressed in a pink check overall, big green rollers in her hair
she cooked and cleaned and did her laundry
she was a housewife
one rainy day in June auntie Doris
did her regular housework, washing the clothes and the windows
watering the plants on her stoep
later a police van and two Tygerberg mortuary vans
pulled up in front of her house
three body bags on stretchers were pushed out
one big and two small
for the first time in years
auntie Doris wore a floral dress with her hair in luscious curls
down her back
she was handcuffed and climbed into the police van
telling the nosey crowd that we can look all we want
her house is clean.