previous | next
 
 
 

JA
Er zijn duizenden vergissingen.
Als we 's ochtends wakker worden vergissen we ons.
Als we ons uitrekken vergissen we ons.
Als we opstaan vergissen we ons.

(Als we doodgaan vergissen we ons deerlijk.)

We gaan naar buiten en de zon schijnt op ons neer,
vogels kwetteren,
haast en voorspoed sleuren ons mee.

Terugdeinzen is een vergissing.
Het zekere voor het onzekere nemen is een vergissing.
Niets over het hoofd zien is een vergissing.

Het is een heldere dag.
We wandelen en zien elkaar om een hoek verschijnen.
We staan stil.
We horen elkaar roepen, zien elkaar wenken.
We aarzelen.
Is Ja ook een vergissing? denken we.
Zou Ja ook een vergissing zijn?
YES
There are thousands of mistakes.
When we wake up in the morning we are mistaken.
When we stretch out we are mistaken.
When we get up we are mistaken.

(When we die we are sadly mistaken.)

We go outside and the sun shines down on us,
birds are chirping,
haste and prosperity sweep us along.

Shying away is a mistake.
Playing it safe is a mistake.
Never missing a trick is a mistake.

It is a clear day.
We go for a stroll and see each other appear round a corner.
We stop.
We hear each other call out, see each other wave.
We hesitate.
Is Yes a mistake too? we wonder.
Could Yes be a mistake too?
 
 
 
 

Translator's Note: Previously published in The Literary Review