previous | next
 
 
 

Watervrees
Laat het bad vollopen en

de huid verbleekt, zweet breekt uit,
en iets als wind blaast schokgolven
door haar donsachtig plukje haar.

Imminente toepassing van het stinkdierprincipe.

Zelfs al weet Pappie dat
kleine meid naakt =
armed & dangerous

de luier dient hooguit voor wat
de duim doet met de tuinslang.

Moraal van het verhaal:
stront sproeit in het rond.
FEAR OF WATER
Fill up the bath and

the skin turns pale, sweat breaks out,
and something like wind blows shockwaves
through her downy wisps of hair.

Imminent application of the skunk principle.

Even though Daddy already knows
little girl naked =
armed & dangerous

the nappy does duty at most for what
the thumb does with the garden hose.

Moral of the tale:
shit hits the fan.