next
 
 
 

drøm om fortvivlelse
En støvet sky gik for solen
og lagde bjergsiden ned
til et vinterleje
for min elskede
og hendes elsker.

En bro gungrede under mine fødder
men mine skridt
havde ingen retning.

Der var lige så langt over broen
som jeg var kommet fra min barndom.

Så døden måtte findes
et sted mellem mig og de grå pile
på den modsatte bred.

Det hele varede mindre end et minut
men resten af verden.
Dream of despair
A dusty cloud passed in front of the sun
lowering the mountain side
to a winter lair
for my love
and her lover.

A bridge rumbled beneath my feet
but my steps
were without direction.

It was just as far across the bridge
as I had come from my childhood.

So death had to be found
somewhere between me and the grey willows
on the opposite bank.

It all lasted less than a minute
but the rest of the world.