next
 
 
 

Spet so tihe ceste
spet so tihe ceste, temni mir
spet so čebele, med, tiha zelena polja
vrbe ob rekah, kamni na dnu dolin
hribi v očeh in v živalih spanje

spet je v otrocih nemir, v piščalih kri
spet v zvonovih bron, v jeziku aura
popotniki se pozdravljajo, kuga je utrdila sklepe
divji jeleni so na dlani, sneg žari

vidim jutro, kako hitim
vidim kožo v pobožnem prahu
vidim vriskanje, kako se pomikava proti jugu
toledo fant, mala štoparja

slike so jasne, rože plahe
temno zapečateno nebo, slišim krik
čaka čas ljubezni, čas visokih kipov
tihih čistih srn, zasanjanih lip
Again the Roads are Silent
again the roads are silent, dark peace
again there are bees, honey, silent green fields
willows by the rivers, stones at the bottom of the valleys
hills in the eyes, sleep in the animals

again the children are restless, blood in the whistles
again there is bronze in the bells, an aura in the tongue
travelers greet one another, the plague strengthened the joints
wild deer are in the palm, the snow shines

I see the morning, how I hurry
I see skin in the pious dust
I see shrieks of joy, how we head toward the south
Toledo man, two little hitchhikers

the images are clear, the flowers are timid
dark sealed sky, I hear a scream
the time for love awaits, time of tall statues
silent clear hinds, dreamy linden trees