previous | next
 
 
 

ZAZNAMOVANCI
Hodijo s smrtjo v srcu.
Smrt bdi v njihovih oceh.
Avtomobili skropijo blato.
Brez energije klonejo glave.
Droben dez zla pada v oci.
Lava trudnosti.
Delirium tremens.
Lakota.
Glad, glad.
O tvoje  bele  roke.
Kot sanja sumeca greŇ° mimo!
The Marked
They walk with death in their hearts.
Death wakes in their eyes.
A car spattering mud.
Heads droop with no energy.
A light rain of evil falling into the eyes.
The lava of weariness.
Delirium tremens.
Hunger.
Starvation, starvation.
Oh, your white hands!
Like a rustling dream you pass by!