previous | next
 
 
 

POGOVOR V SOMRAKU
Bele barikade.
Indijanci ne vedo nic
o gravitaciji.
A dinamit eksplodira
tudi v Novaji Zemlji.
Gospod z astrahanko!
Ni aritmeticne sredine
med starini in novim svetom.
Clovek je lahko star ali mlad.
Zlati coln na obzorju.
Prirodni zakoni = etika???
Vesoljstvo razumes
tudi brez fizike.
Obesenci nihajo
ob brzojavnih drogovih.
Vstopnina: en dinar.
Dez pada.
Clovek so pogovarja z vesoljstvom.
Skedenj pred oknom.
Talk at Twilight
Our windows are barred.
White barricades.
The American Indians know nothing
of gravity.
But dynamite explodes
in Novaja Zemija, too.
You, Sir, in the astrakhan cap!
There is no arithmetic mean
between the old and the new worlds.
One is either old or young.
A golden boat on the horizon.
Natural laws = ethics???
The cosmos could be understood
even without physics.
People swinging hanged
from telegraph poles.
Entrance: one dinar.
It is raining.
Man talks to the cosmos.
A barn outside the window.