previous | next
 
 
 

LJUBLJANA SPI
V rdecem kaosu prihaja
novo clovecanstvo! Ljubljana spi.
Evropa umira v rdeci luci.
Vse telefonske zveze pretrgane.
0, saj je brezzicni!
Slepi konj.
[Tvoje oci kot da so iz
italijanskih slik.]
Iz rjavih zidov
vstajajo beli stolpovi.
Potop.
Evropa stopa v grob.
Prihajamo z orkanom.
S strupenimi plini.
[Tvoje ustne so kot jagoda.]
Ljubljana spi.
Kondukter na tramvaju spi,
V kavarni Evropi
citajo Slovenski narod.
Trkanje biljardnih krogel.
Ljubljana is Asleep
In red chaos a new humanity
is approaching! Ljubljana is asleep.
Europe is dying in a red light.
The phone lines are all dead.
Oh, but this one is cordless.
A blind horse.
[As if your eyes were from
Italian paintings.]
White towers rise
out of dun walls.
The flood.
Europe is stepping into a grave.
We come with a hurricane.
With poison gasses.
[Your lips are like strawberries.]
Ljubljana is asleep.
On the tram the conductor is asleep
Slovenski narod
is read in the Europa cafe.
The clicking of billiard halls