previous | next
 
 
 

V VETRU SE ZIBLJE
V vetru se ziblje moje življenje
kakor na latnikih listje.
V svetlem viharnem
Jesenskem vetru.In kakor val na obrežje
Se cuje v viharju klavir.
Temni oblaki
V vetru hitijo.V mojem srcu je crno zrcalo.
Kakor pogledam se vanj,
Moj obraz zatemni,
Pekoc, razbolen,
Kakor ga samo jaz
V samotnih urah poznam.
V vetru se ziblje moje življenje,
V jesenskem viharnem
Vetru, ki gre preko polj.
It Sways in the Wind
My life sways in the wind
like leaves on a trellis
in a bright stormy
autumn wind.
And like a wave against the shore
a piano is heard in the storm.
Dark clouds
hurrying with the wind.
There is a black mirror in my heart.
Whenever I look at it
my face grows dark,
burning and aching,
as I alone
in the lonely hours know.
My life sways in the wind
in stormy autumn
the wind rushing across the field.