previous | next
 
 
 

DELIRIJ
Martirij misli.
Sinje morje.
Siva jeca.
Vojak nabada misli obupne
na svoj bajonet
pred oknom.
Pardon. »O, nic.«
Sigaretta.
Eine Edison.
Cujem sinje morje,
ki bije enakomerno
ob mojo lobanjo.
Delirium
Martyrdom of thoughts.
A blue sea.
A grey jail.
A soldier spiking desperate thoughts
with his bayonet
under the window.
Pardon me. "Never mind."
Sigaretta.
Eine Edison.
I can hear the blue sea
throbbing steadily
at my skull.