previous | next
 
 
 

KONS. KONS. RONS.
Mesecina je mrzla kakor sladoled.
Prazna kakor trubadurske pesmi.
Lepo je sedeti v senci noci.
Latrine, Pissoir. Tukaj.
Mož za vrati, kaj hoce on?
Kakor senca stoji
za prosojnimi vrati
mesecine.
Mesecina nad polji
je kakor okamenela bolest...
Tvoje telo blesti
v mesecini.
CONS:CONS:CONS
The moonlight is ice-cream cold.
Empty as the songs of troubadours.
It is pleasant to sit in the shadow of the night.
Latrine, Pissoir. Here.
The man behind the door, what does he want?
He stands like a shadow
behind the translucent door
of the moonlight.
Moonlight over fields
is like petrified sorrow...
Your body shines
in the moonlight.