previous | next
 
 
 

NAAR PSALM 138
Als ik u prijs
is mijn hart heel,
ook waar duizend beelden
mij blijven aanstaren.
Ik groet in de richting
van uw verborgenheid,
zeg dat uw naam
licht is en waarheid:
boven alle dingen uit
blijft uw naam.
Op de dag dat ik schreide
hoorde ik in de sterkte van mijn schreeuw
uw antwoord.
Wisten zij wat ik zoek
ook koningen zouden u prijzen
en zingen van uw wegen
dat deze gloed groot is
want u laat mij levend
door benauwdheden lopen.
Ik kom op de ziende uit,
in ziens blijvende band.
Het gluren van de hekelaar
raakt mij niet,
wat mij raakt
noem ik uw hand.
PSALM 138
When I praise you
my heart is whole,
even where the thousand images
keep staring.
I greet in the direction
of your hiddenness,
say your name is light and truth.
Above all things, beyond
remains your name.
The day I cried for you, I knew
my voice was strong;
there I had your answer.
If they knew what I seek
even kings would praise you,
sing your ways,
say this way is a way of light,
of clearing:
you see me warm and living
through the narrow places:
see me into spaces
of the one Who sees.
The leer of the heckler
can’t touch me;
what touches me
I call your hand.