next
 
 
 

Een psalm voor veel later
Systeem, neem aan dat mettertijd
ver achter deze eeuwigheid
geen ster, geen stof, geen licht meer schijnt
en, als Gij wilt, ook Gij verdwijnt,

ook dan nog vraag ik, nu en hier
doodgedrukt op dit papier:
Verschaft ons eeuwig nietmeerzijnd
U dan nog zulk plezier?

Zo niet, laat ons dan wederkeren
als uiterst anderen, want dan
zal ik wellicht nog eens proberen
of alles anders kan
A psalm for much later
System, say that as time will flee
far past this eternity
no star, no dust, no light lives on
and, if You wish, You too are gone,

I still can ask right here and now
imprinted on this sheet and dried
so eternally: Why, how,
no, if it still pleases Thee we died?

If not, let us return some day
very different from before
and Who knows, I’ll try once more
some other way