previous | next
 
 
 

DE GRAECUS
die met schooltas taalde naar geheim
met rugzak en achttien
verlicht van retsina en klimmen in de zon
met zijn gloednieuwe groothoeklens scherp zag
de mens is een droom van de zon
wie moet doen moet doen wat de geest raakt op drift
dat is een gave elan maakt zinnen gespitst
en een man mag zijn scherpte niet verzanden

die nu met loepjesoogjes oude passie decodeert en
- half geheugen met een voile van zware commentaren
danst sneeuwbal in de spiegelzaal (hysteron hult
parenthetisch proteron in periphrastische palillogia) -
augmenteert in een code van punten en cursieven
ieder wassend wellicht wordt een noot in getrokken
door een bewijslast van millennia

het aroma van grieks is bittere koffie met sigaretten
ophoesten in lamplicht niks
fel oranje neuken in de zwarte zon
schrijf daar dan over potsierlijke græcus! het is tijd
voor je trugrede van dat alles verwatert
als zon voor de sneeuw dat gaven graven waren
en dat een man zijn zwaard begraaft in het zand
ga scheppen want wat kun je meer anders zeggen?
THE GRECIAN
who with satchel cared for mystery
with rucksack and eighteen
enlightened by retsina and climbing in the sun
with his shiny new wide-angle lens saw sharply
man is a dream of the sun
who must do must do what strikes the mind at large
that is a gift zest gives sentences acuity
and a man cannot let his sharpness get bogged down

who now decodes ancient passion with monocle eyes and
- half memory with a veil of heavy commentaries
dances snowball in the hall of mirrors (hysteron hides
parenthetic proteron in periphrastic palillogia) -
augments in a code of stops and italics
every washing perhaps is drawn into a note
due to a burden of proof of millennia

the aroma of greek is bitter coffee with cigarettes
coughing up in lamp light no
bright orange fucking in the black sun
write about that then grotesque grecian! it is time
for your trugrede on all that vaporises
into thin air that gifts were graves
and that a man buries his sword in the sand
go and create for what else can you say differently?