previous | next
 
 
 

ZONDAG
geef mij vandaag geen dichters
die beginnen met geef mij
dan wel zich concentrisch cirkelen
aan lijnen rakend van rechtzinnig
aritmisch gedragen zwijgen

laat mij ranzen laat onder mijn wollig meurende dek
bed van ronkende woorden naast wollige woorden
en serveer mij geen imperatieven
als je mij laat in de middag wakker kust
bij het krieken van de televisie
geen verschijn van maning
maar een ovenvers geurend gezegde
of een lied over litmanen

en maar want gisteren was kwieker
wiekelwakke winkelwagenwieltjes waren
gisteren toen zei jij nog wakker als een wekkerspel
wikkelwakkelwaait het snel

maar je moet
je moet vandaag wat langzamer voor mij zijn
dring ook niet op ochtendwandel aan
langs beemdgras bermtoerisme of om jonge
sla te zien slap nog in vochtige bedjes

lurk lekker op mens
sabbel zachtjes concentrisch
cirkelend aan rechte zinnen rakend
van de luilekkerman
SUNDAY
give me any poet today
who either doesn't start with give me
or draws circles concentrically about him
touching on tangents of reformed
arrhythmic solemn silence

let me lounge late under my woolly snoozing duvet
bed of snoring words beside woolly words
and do not serve me up imperatives
when late in the afternoon you kiss me awake
at the crack of television
no semblance of demand
but a freshly baked scented saying
or a lyric on litmanen

and but because yesterday was brisker
wingy-wobbly shopping trolley wheels were
yesterday you still said then awake as a wake-up quiz
it windy-wobblewaves with a whizz

but you must
you must take it easier on me today
don't force morning stroll on me either
past bluegrass roadside picnics or to see
young lettuce still tender in moist little beds

slurp tastily on man
suck softly concentrically
circling touch on straight senses
of the man of cockayne