previous | next
 
 
 

Elke zomer komt dit woord om eten
als de maan vol is, de tijd leegstaatzit men aan tafel met zijn taal, goden
zouden willen bestaan, deze dood evendit maal is een grafmaal, scherven van bekers
afgeknaagd afval, oneetbare lepelsmen lepelt dat men leeft, dat de tomaat
rood is, het brood vlees, dat wat onschrijfbaarzich inslikt en om honger bedelt, klem
zit in tweelicht witslag gedachtestreepje
This word comes to dinner every summer
when time is uninhabited, the moon fullone sits at the table with one’s native tongue
gods would die for this, exist a littlethis meal is a funeral feast, broken cups
bones and left-overs, uneatable cutleryone scoops it up to stay alive, keep the tomato red
turn bread to meat, to squeeze the unsayable,choking on itself and trying to starve, into
the darkness between two marks of punctuation