previous | next
 
 
 

De toestand is een herfstnacht in een jaar
zo wit en lijflijk als een huis in slaapalles staat stil zoals het nooit zal staan
men ligt voorgoed op tijd van vlees gemaaktzwijgend in niets dan taal rijmt zich alleen
toestand met tijdstip, jaartal zonder jaar -
This state is an autumn night in a season
as white and lissome as a house asleepeverything is as at peace as it’ll never be
one’s perpetually bedded in flesh on time steepedin silence in nothing but language does state
rhyme only with moment and season not with sea