previous | next
 
 
 

niet ver van de weg
Ontdek het moment, het is leeg, het ligt
niet ver van de weg, de heg eromheenstaat voor niets, dus weiger zijn rijm, breek bot
weg de volgzame reis af, kraak leegstand, bezetleg steen in het uitzicht, maak kunstlicht, verteer
hoe men vroeger zich uitvrat, besta het bederfonteigen het eten, bezit het vergeten, her
inner geen uitweg, wees binnen, weeg nietsdan het lood dat men nabootst, terwijl men
zijn vleugels openvouwt dichtvouwt terwijl men -
not far from the road
Discover the moment, it’s empty, it’s not far
from the edge of the road, there’s nothing behindthe hedge around it so reject its rhyme, break clean
off the docile journey, take over vacancy, occupyfill in the prospect with stone, man-make light, digest
what ate oneself out of, have nerve for decayevict eating, have forgetting, re
call no way out, be arrived, weigh nothingbut the lead one mimics, while
folding one’s wings open shut while –