vorige | volgende
 
 
 

oneetbaar
Dit is terwijl men elders is, geen oog
heeft dit gezien of het is dichtmen zweeft boven de boomgaard zonder veren
men weegt een geest, wat moet de uil nu etentijd kort het zicht, stortkoker zonder bodem
honger ontzegt een woord dat niets betekentde bomen staan geleegd onder hun nesten, geen ei
breekt meer bederf uit, uit smeltovenskomt nog wat adem, het oneetbaar zilver
verteert het licht, bij wijze van nog spreken -
inedible
This is while one is elsewhere, no eye
has seen this that isn’t closedone hovers above the orchard without feathers
one weighs a spirit, what shall the owl eat nowtime reduces sight, chute with no bottom
hunger denies a word that means nothingthe trees stand emptied under their nests, no egg
shall still break out in decay, from blast furnacessome breath still comes, the inedible silver
consumes the light, in a manner of still speaking –