vorige | volgende
 
 
 

afscheid
Er hapert iets, men heeft te veel gerookt, vlucht
kuchend in de boomgaard, najaar ademtternauwernood, stil als een bed is dit, het zwijgt
een mond, alleen de slakken op dood hout bewegenmen zou hier willen blijven zitten op een steen
uren- of eeuwenlang, terend op een boordevolachtergebleven beker toen zomer vlees en geest
zich in een hees driestemmig koor even onteeuwigden -
farewell
Something falters, one has smoked too much, flees
coughing into the orchard, autumn breathesnarrowly, silent as a bed this is, it’s silent
a mouth, only the snails on dead wood moveone would like to keep sitting here on a stone
for hours or centuries, living on a brimmingcup left behind when summer flesh and spirit
in hoarse three-part choir mortalized themselves –