previous | next
 
 
 

Eet nog van al dit mooie
voortdurend vervangbaar aanwezige
en drink en bevat en verteer hetnu het vlees steeds vertrouwder
zich in de spiegel onteigent, de taal
verdwaalt in zijn oorsprong, de tijd
steeds sneller zich inhaalt zich uitsteltzo volmaakt was het nooit
zo voldaan als ingeslikt water
en is het ook nu -
Eat while you can of all this
beauty continually replenishing itself
eat and digest and comprehend itnow this flesh is ever more intimately
dispossessing itself in the mirror, language
lapsing into its source, time ever faster
gaining on and putting off its selfnever before was it as perfect as this
as exquisite as water in the throat
as it is now –