previous | next
 
 
 

1890: 27-29 juli
Mislukt, men loopt de weg terug, leeg
lopend als een klok, legt heden nogwat afscheidt op het bed, een dwangbuis rond
een bloedvat, weinig  klopt, men had gedachtdat het bevrijden zou, schoonmaken, geest
in leegte opgehelderd, vorm van broodmaar niets, alleen die kleur, morsrood, bederf
dat altijd thuiskwam bij zichzelf, dood spoormen gaat de kamer uit met zich, men is
ikzelf, kraaien erboven, verf -
1890: 27-29 july
It didn’t work, one walks the road back, running
down like a clock, and shall today layupon the bed what’s oozing, a straightjacket around
a bloodvessel, not much throbs, one had expectedit to liberate, cleanse, spirit
clarified in void, form of breadbut nothing, just that colour, red as a doornail, decay
that kept returning home, dead endone leaves the room with oneself, one is
myself, above it crows, paint -