next
 
 
 

(altijd alsof alsof altijd de vogel
de hemel doorgrondt, de honger het etenwaar men ook kijkt kijkt het oog
door een keel die keelt bij het levenwaar men ook hoort heeft de mond
het goud van de kever vergulden altijd het woord dat zijn echo verbetert
altijd de foto van wat is geweest)
(always as if as if the bird always
fathoms the skies or food the hunger for itwherever one looks the eye looks
through a throat that cuts to livewherever one listens the mouth
has gilded the gold of the beetleand always the word always improving on
its echo always the photograph of what was)