previous | next
 
 
 

Je loopt op het strand: de zee, de einder,
het geluid dat de kom van de wereld
tot de rand toe vult - nee, kleiner.

Je zet je schoenen in het zand: koeiehuid,
geƫrodeerde bergen, het een laat
een afdruk na in het ander - nee, anders.

Je bent ergens, het doet er niet toe
waar, altijd aan een rand, dit keer tussen
land en water, het gaat over nu - nee

je ligt op je buik. Zand zingt zich voort
zoals water, geribd. Je kiest de kleinste rib.
Berg. Je kiest de kleinste korrel. Aarde.
You're walking on the beach: the sea, the horizon,
the sound that fills the bowl of the earth
up to the rim - no, smaller.

You set your shoes in the sand, cowhide,
eroded mountains, the one leaves an impression
behind on the other - no, different.

You're somewhere, it doesn't matter where,
always on the edge, this time between
land and water, it is about now - no,

you're lying on your belly. Sand sings itself onwards,
like water, ribbed. You choose the smallest rib.
Mountain. You choose the smallest grain. Earth.