previous | next
 
 
 

open de deuren
veeg de woorden
uit het huis - verbaasd

rechtop in de lange
kano van zijn slaap
vaart hij jouw licht in.

bloed, harteklop,
open en dicht gaan
tussen je handen

warmte ademende
vaas van ribben, bloei-
wijze, vlucht ronde

geluidjes zachte
regen en een kleine
rode o
open the doors
sweep the words
out of the house - amazed

upright in the long
canoe of his sleep
he sweeps into your light.

blood, heart-beat,
opening and closing
between your hands

a breathing vase
of ribs, inflor-
escence, flight

little sounds, soft
rain falling, a small
red o