previous | next
 
 
 

Er zit bloed in je lippen
en toch fluit de wind

toch roffelt de metro
onder de tafel zo
dat je hoofd omvalt
en ook een zacht woord
explodeert in je oor

je haren liggen verspreid
over het kleed
toch opent je oog
en meet in het lamplicht
het stof dat trilt in de lucht

en de stof die op je daalt
te klein voor de tafel
te fijn voor de wind.
There is blood in your lips
and yet the wind pipes

yet the tube rumbles
under the table so much
that your head slumps
and even a faint word
explodes in your ear

your hair is strewn
across the cloth
yet your eye opens
and weighs in the lamplight
the dust that vibrates in the air

and the stuff that descends on you
too small for the table
too fine for the wind.