previous | next
 
 
 

Rede
Trek niet in twijfel dat rede,
dat rede, dat rede, dat rede.
Een vlieg loopt van de rand
naar het midden van het tafelblad
en weer terug, volgt enkele centimeters
van de zijde, steekt de leegheid
van het vaalwit weer in, probeert opnieuw
wat ik niet weet en vliegt dan op.
REASON
Do not doubt that reason,
that reason, that reason, that reason.
A fly walks from the edge
to the centre of the table top
and back again, follows a few centimetres
of the side, enters the emptiness
of the pale white again, tries again
what I don’t know and then takes off.