previous | next
 
 
 

DE ROOS EN HAAR MAN
Een man zocht naar zijn roos die uit zijn vestzak stak.
Er waren onnatuurlijke minuten voor en na:

toen de roos nog bloeide en hoe zij hem, met tak en al,
in de borstzak zakte. Hoe de man haar vond en

toen de roos hem knakte.
The rose and her man
A man looked for his rose, sticking from his pocket.
Strange minutes both before and afterwards arose:

when the rose still bloomed and how she, stem and all,
slid down into his pocket. How the man still found her

and the rose she docked him.