previous | next
 
 
 

Van geen nevel gehoord, met Erwin K. ‘Dat belooft een dág!
Als dit de koningin zou zien, zou dit de koningin best laten wenslachen.’

Zij blijft te Urk.
‘Ook dit jaar inspecteert onze koningin, bijgestaan door drie oude zonen, de nieuwste haring.’

Hun Soort Mensen trippelt over het grasparket.
(Bij gelegenheid verwijderen)

En wat wordt er uit het gras gevist na de gelegenheid? Wij zijn haar onderdanen:
wat ik niet uitgevreten heb daar op dat gras, ik sproeteneus!

Mijn parkiet slaat aan.
lk wil alles meemaken, dat blijkt.
No reports of mist, with your TV weatherman. ‘That promises some day!
Were the queen to see this, the queen might wishfully smile.’

She remains at Urk.
‘This year too, the queen, with three old sons in attendance, is inspecting the newest herring.’

Her Type of People trips over the grass parquet.
(On occasions to be removed)

And what is fished up from the grass after the occasion? We are her subjects:
the mischief I got up to on the grass, freckle-nose me!

My budgie starts up.
I want to be in on it all, that’s clear.