previous | next
 
 
 

(bij de ‘Muskusos’, een beeld van Tom Waakop, Crooswijk)

De buitenwijk houdt zich op afstand
of alleen zo met de castraat te leven valt;

niet om de melk hoeden wij kunst,
die handenklappende generaties

grazend houdt naar kinderparadijs
van stedelijk genot of toch liever de glijbaan

of desnoods een titel bol van heldendom:
De Os van Troje.

Het regent in de buitenwijk waar hij,
bestand gemaakt tegen ontroostbaarheid,

nooit gehoord heeft van zichzelf.
Waakop? Troje? Rotterdam?
(on seeing ‘The Musk Ox’, a sculpture by Tom Waakop, Crooswijk)

The outskirts keep at a distance
as if the only way of living with the castrato;

we don’t keep art for the milk
which keeps hand-clapping generations

grazing for a childhood paradise
of urban pleasures or preferably the slide

or if need be a title full of heroism:
The Ox of Troy.

It’s raining in the outskirts where he,
proof against disconsolation,

has never heard of himself.
Waakop? Troy? Rotterdam?