previous | next
 
 
 

Ik dacht eigenlijk aan vier situaties, liefst pijnlijke natuurlijk
of plaatselijke ongemakken en ook wel: hoe zij dat deed.

Hoe is het woord voor 1. zie: ontreddering (op naar een tastbaar feest!)
ik vier / er is daar niets dan 2. stronkige eigenschap, humeur
dat kan eens het vlees zeer, echt zeer, oud zeer ook, goed.

zelfs dit woord, gelicht met haar tong en tussen haar kaken klem:
3. het smakelijk woord uitdrukking van alles, 4. zie: wil genoten worden.
I was really thinking of four situations, preferably painful ones
of course or local discomforts as well as: how she did that.

How is the word for 1. see: desperation (on to a tangible party!)
I celebrate / there’s nothing but 2. stumpy characteristic, mood
that can hurt the flesh, real pain, old pain too, good.

Even this word, lifted with her tongue and squeezed between her jaws:
3. the tasty word expression of everything. 4. see: wants to be enjoyed.