previous | next
 
 
 

van het land
lk nam graag kaas af.
Ik kocht een kaas te D., het kaasdorp D.
Daarop sloot alles te D., alsof het tijd was.
Ik kwam op tijd voor de kaas, fijn.
Het werd graskaas.
Ik at zoals ik dronk en liep vol (kaas uit D.).
Buiten wist ik een boom.
Ik zwaaide met de graskaas, wat raar was.
Godlof, het was Els, een gewone, gewone, gewone boom.
from the country
I liked to purchase cheese.
I bought a cheese at D., cheese-village D.
Then everything shut down in D. as if time was up.
I turned up in time for the cheese, fine.
It turned out spring-cheese.
I chewed as I drank, and left D. blotto on cheese.
Outside I knew a tree.
I waved the spring-cheese, strange goings-on.
Thank god it was Alder, a common, common, common tree.