next
 
 
 

De vertrekken
Nu heeft ze een titel maar denk niet dat er daardoor minder huizen onder haar bureau:
voor ratten moet men naar beneden vanaf haar bureau, peillood
tot 1,5 meter onder stadsoppervlak.
Vermoedelijk treft men daar geen rat, maar gaten in een stelsel dat op leven wijst.

Wel beschouwd behoort die grond niet tot haar huis, zoals haar titel tot vandaag niet van haar was.
Het zou haar goed staan, ze is lang genoeg, ze zou het huis kunnen kopen: de ruimte
van een geheel naar haar smaak bedacht vertrek.
(maat van woonvertrek, vorm van zuilen, doorgang naar de keuken)

Het liefst laat ze ruimte vrij in de buurt van het keukenblok zodat de rat die het waagt
rechtstreeks naar buiten kan vertrekken vanuit haar kastje.
Zo komen zij op één punt samen: het belang van een vrijstaande woning.
Zonder aanpalende huizen en respectievelijkheden

heeft zij de ruimte om te laten wat zij wil. Een titel heeft zij daarvoor niet nodig op haar leeftijd:
de rat behoeft op zijn beurt haar goodwill, noch haar altijd begripvolle handelwijzen.
Departure room
Now she has a title but don’t think that means fewer live under her desk:
for rats you have to go down vertically 1.5 metres from her desk, below the town surface.
Presumably you not meet a rat there, but holes in a system that indicates life.

Strictly speaking, the site does not belong to her house, just as her title was not hers until today.
It would suit her, she is tall enough, she’s in a position to buy the house: the space of a room done entirely to suit her taste.
(measurements of living room, shape of pillars, passage to the kitchen)

Preferably she’d leave some free space around the kitchen block so that any rat that dares
can go directly outdoors from her small cupboard.
So they agree on one thing: the importance of a detached house.
Without adjacent dwellings and respectivenesses

she has the space to allow what she wants. She does not need to have a title for it at her age:
the rat for its part needs neither her goodwill nor her always fanciful procedure.