previous | next
 
 
 

FROG
Frog ag machnamh mé
a shuíonn gan chorraí
 
ag sú focal ó shláthach
trí mo chraiceann tanaí
 
guím ar Heqet na hÉigipte
bandia na bhfrog
 
bandia na mban-chabhartha 
dánta mo chuid ubhán
 
a sheoladh slán
ina mbád beag páir ar an saol.
 
FROG
A meditating frog am I 
sitting silently
 
sucking syllables muddily
through paper-thin skin
 
I pray to Heqet of Egypt
goddess of frogs
 
goddess of midwives
help them to float –
 
these slimy verses
in their tiny paper boat.