previous
 
 
 

Tvångsavsluta: Överta mannens våld, man kan
queera det, går i slutändan under.
Under finns: List, Slughet, Framförhållning.
Force-finish: Take over the man’s violence, one can 
queer it, fails in the end. 
Beneath it there is: Cunning, Cleverness, Foresight.